215

تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی چیلر

قبل از انتخاب و خرید چیلر موارد مختلفی بررسی می شود که ظرفیت چیلر از مهم‌ترین آن ها به شمار می رود، امـــا آنچه مهم است ظرفیت اسمی یا واقعی چیلر را باید در نظر بگیریم؟ اصلا تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی چیلر چیست؟ آیا یکسان هستند یا با یکدیگر متفاوتند؟ تمامی این موارد برای …

تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی چیلر Read More »